Laboratuvarlar

¬ Multidisipliner Öğrenci Eğitimi Laboratuvarı

¬  Fantom  Laboratuvarı

¬  Preklinik Laboratuvarı

¬  Alçı-Akrilik Laboratuvarı

¬  Anatomi Eğitim ve Diseksiyon Laboratuvarı

¬  Histoloji ve Patoloji Laboratuvarı